همکاری در پروژه

خانه » همکاری در پروژه

شرکت نورآفرینان راسخ برای توسعه هرچه سریع تر پروژه های در دسترس با کارگاه های کوچک قراردادهای برون سپاری منعقد می کند .

کارگاه هایی که بهترین شرایط همکاری را داشته باشند ‚ به عنوان همکار دائمی شرکت در نظر گرفته می شوند .

همچنین شرکت نور آفرینان راسخ آمادگی خود را برای همکاری در پروژه های شما به عنوان مشاور و یا همکار پروژه اعلام می کند.

متقاضیان همکاری با شرکت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت از طریق تلفن یا ایمیل ارتباط برقرار کنند.