توسعه ایده شما

خانه » توسعه ایده شما

در هر شاخه صنعتی ایجادطرح های جدید از اهمیت ویژه ای  برخوردار است .بدین منظور باید برای توسعه ی حوضه فعالیت شرکت ‚ از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کرد . یکی از مهمترین منابع موجود ایده های نو و خلاقه است .

شرکت نورآفرینان راسخ با اشراف به اهمیت طراحی نوآورانه ‚ آمادگی دارد تا با بررسی طرح های شما ‚ امکان عملیاتی سازی ‚ هزینه های توسعه طرح و بازار هدف را تدوین کرده و از مراحل طرح مفهومی تا محصول نهایی را در کنار طراحان به انجام برساند.

کسانی که بتوانند طرح خود را به شرکت ارائه کنند و طرح آن ها به محصول نهایی تبدیل شود ‚شریک سهام آن طرح خواهند بود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان شرکت از طریق تلفن یا ایمیل ارتباط برقرار کنید .