برج پرچم و پایه پرچم - شرکت نور آفرینان راسخ برج پرچم و پایه پرچم - شرکت نور آفرینان راسخ

برج پرچم و پایه پرچم

برج پرچم و پایه پرچم

پرچم ها بازگوی تمدن و توانمندی افراد یک جامعه هستند؛ از این رو مردم یک جامعه خود را موظف به رعایت احترام به قوانین و مراعات و دستورالعمل های راهبردی و کاربردی می دانند.

پرچم برای هرملت و کشوری مایه استحکام، قدرت، نفوذ و ثبات است.

اگر درجنگ پرچمی به اهتزاز درآید نشان پیروزی، اقتدار و قدرت نمایی است .باید به گونه ای عمل شود که تقویت روحیه شادابی، زندگی و امیدواری را درمردم زنده نگه داشت. این نیست که صرفا پرچمی با هر سلیقه ای نصب شود تا به زیبایی کمک کند بلکه می توان به شکل مهندسی و کارشناسانه به این مسئله پرداخت و شهر را از عصبیت بصری رهاند.

نصب و چیدمان پرچم با رنگ های متنوع که باید در چارچوب قواعد و دستورالعمل های ازقبل تعیین شده بررسی و انجام پذیرد، برای هر رهگذری جالب و دیدنی است و خصوصا رنگ ها نه تنها به چهره شهر جلایی خاص می بخشند بلکه گویای موضوع یا مناسبتی نیز هستند. رنگ به زندگی انسان روح می بخشند، حس زیستن، تفکر، آزادگی و آرزوها را می دهد. انسان با رنگ ها زنده است و خاطراتش را با آنها می سازد، پس اصولی تر است که آن را با نگاهی کارشناسانه تر و موشکافانه تر بررسی و کنکاش کنیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *